• Menu
  • Home
  • Zoek

Samenwerking en partners

BFBN


BFBN www.bfbn.nl

De Bond van fabrikanten van betonproducten in Nederland behartigt als werkgeversorganisatie de belangen voor haar leden. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met de productsectorverenigingen AB-FAB, AGRAB, BB&S, BeST en VPB.


 
Logo_BRBS 

Branchevereniging Breken en Sorteren www.brbs.nl
BRBS Recycling wil een constructieve bijdrage leveren aan een duurzaam grondstoffenmanagement in Nederland. Het bevorderen van het hergebruik van bedrijfs-, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. 


Logo_Stutech_150x39


STUTECH Studievereniging Betontechnologie www.stutech.nl

Uitwisselen van kennis over betontechnologie en gezamenlijke studies, zowel in theorie als praktijk. Uitdragen van verworven kennis door middel van lezingen, excursies en dergelijke.

 

 

Logo_Stubeco_150x39


STUBECO Studievereniging Uitvoering Betonconstructies www.stubeco.nl

Uitwisselen van kennis voor het bevorderen en verbeteren van uitvoeringstechniek van betonconstructies in de ruimste zin. Hierbij ligt het accent op kennis van hulpconstructies, bekisting, wapening, betonmortel en arbeidsomstandigheden.


 

Logo-BV-150px

Betonvereniging www.betonvereniging.nl

Bevorderen van het verantwoord gebruik van beton door middel van kennisoverdracht en het (doen) genereren van kennis.